Van der Meijden en de CO2 Prestatieladder

Sinds 2013 is Van der Meijden in het bezit van de CO2 Prestatieladder niveau 3. Van der Meijden heeft significatie doelstellingen vastgesteld voor wat betreft de CO2 reductie. Met het nemen van diverse maatregelen wil Van der Meijden de CO2 in 2023 met 17% verminderen in Scope 1.

Van der Meijden heeft op de site van SKAO het verplichte document betreffende actieve deelname aan het keteninitiatief gepubliceerd. Zie Website van SKAO.

Conform de eis van de CO2 prestatieladder versie 3.1 worden de documenten behorende bij de eisen 3.B.1, 3.C.1 en 3.D.1 hieronder gepubliceerd.

 

Uw bijdrage

Aan belanghebbenden wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Indien er bij uw organisatie ontwikkelingen zijn die ons helpen de CO2 uitstoot te reduceren, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Zo zetten we ons samen in voor minder CO2 uitstoot.