Willem v.d. Meijden (1911-1985), de oprichter van het bedrijf, kwam met zijn ouders, broers en zussen vanuit Nieuwaal bij Zaltbommel (Bommelerwaard) waar hij arbeider was geweest op een steenfabriek, in de dertiger jaren naar Koudekerk a/d Rijn omdat het werk op de steenfabriek aldaar minder werd en men hoopte op een beter arbeidsaanbod in Koudekerk.
Daar was werk bij de steenfabriek van het toenmalige Beers, later Bos Beton.

Mei 1935
Ook hier in Koudekerk werd het werk minder dus kwam Willem, het was immers een bar slechte tijd tussen de jaren 30 en 40, wederom zonder werk.
Voor het toenmaals kapitale bedrag van een zuinig opgespaarde fl 870,00 inclusief verzekeringspremie verwierf van der Meijden een gebruikte Fordson vrachtwagen waardoor de start van het bedrijf een feit was.
Met de Fordson lukte het wonderwel: Voor de kleiwaren fabriek, later fabrieken, langs de Oude Rijn vervoerde van der Meijden producten als draineerbuizen, bloempotten, dakpannen, maar vooral bouwstenen. De leveranties vonden plaats in de gehele regio.

De 1e Betonklant
Het eerste contact met de betonwereld was het transport voor Duinker & Verruijt (nu de Struijk/Verwo Groep).
Al hun betonproducten werden vervoerd.
In West Nederland werd het meest gebouwd, ook in die bittere crisisjaren.
Het bedrijf groeide gestaag, dat maakte van der Meijden mogelijk om successievelijk nog vijf andere vrachtwagens aan te schaffen: Opel Blitz, Fords en Volvo’s.
In het bedrijf werkte toen in totaal 6 man, waaronder ook verschillende broers van de oprichter en vader van der Meijden zat zelf ook achter het stuur en moeder zorgde voor de situatie aan het thuisfront en voor het gezin.

Na de oorlog en de aanvang van de 2e generatie:
Inmiddels groeide Willem Jr (1936-1992) op te midden van het bedrijf.  
2 reusachtige Macks werden ingezet in het internationale vervoer
vanaf de veiling in Ter Aar volgestouwd met wortelen naar het nog hongerende Tjechoslowakije waar de chauffeurs als prinsen ingehaald werden. De verhalen over meer dan een week durende tochten dwars door een verwoest Europa heen en terug waren kleurrijk.

Willem Jr bouwde het bedrijf samen met zijn vader verder uit en legde zich met meer ijver toe op het binnenlandsvervoer.
Nederland was druk bezig met zijn wederopbouw en mede dankzij de aanwezigheid van diverse fabrieken voor beton en betonproducten (ligging aan het water waardoor efficiente aanvoer van zand, grind, cement per boot) lagen de vrachten voor het opscheppen en ontstond er een hechte band tussen van der Meijden en deze betonfabrieken.
Betonnen prefab-elementen werden steeds groter en van der Meijden vervoerde ze niet alleen, maar plaatste ze ook later met mobiele en rupskranen.
Inmiddels was Teun en een aantal jaren later ook Fred toegevoegd aan de bedrijfsleiding en ging de verdere ontwikkeling door, er werden hechte relaties in de bouwindustrie opgebouwd.
Vooral de aanleg van Rijkswegen, met vele viaducten en bruggen zorgden voor veel aanbod van werk, maar dat niet alleen, ook de utiliteitsbouw werd een bron van inkomsten. Goed personeel was daarom noodzakelijk en daar heeft het ons tot op de dag van vandaag niet aan ontbroken.

3e generatie:
De jonge generatie heeft te kennen gegeven door te willen gaan met het bedrijf.
Door eerst op allerlei fronten als chauffeur en met hand en spandiensten gewerkt te hebben op de werkvloer zijn ze nu volledig actief in de organisatie.